cat

/

esp

/

eng

/

fra
Productes

Podem personalitzar qualsevol tipus de
pretina, afagint-hi una cinta jacquard amb
el nom, anagrama o el disseny personalitzat
que es desitgi.

També es pot presentar com un cordonet
on només és visible la marca.