cat

/

esp

/

eng

/

fra
Productes

Podem oferir un ampli mostrari de cintes
jacquard en diferents amplades, colors i
qualitats.
Aquests tapapunts poden tenir aplicacions
decoratives, ribets, passamaneria ...
i aplicables a qualsevol sector, confecció,
infantil, cerimònia, bany, calçat, roba
laboral, etc.

Al tractar-se d’una fabricació jacquard ens
permet personalitzar o adaptar a qualsevol
disseny a la necessitat del client.