cat

/

esp

/

eng

/

fra
Productes

Fabriquem tot tipus d’etiquetes teixides,
des de les qualitats més bàsiques fins les
més altes definicions.
Sóm especialistes en etiquetes amb vora
teixida, que per les seves característiques
no tenen cap part tallada per temperatura,
per tant, eviten les clàsiques molèsties al
contactar amb la pell.

Principalment treballem amb poliester, però
també es pot utlitizar fils metalitzats, cotó ...
Podem oferir etiquetes amb totes les amplades.
Sempre que es tracti d’etiquetes
amb la vora teixida, les amplades estandar
són 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm,
25mm, 32 mm,40 mm i 50 mm.